• Isuzu 1.4 Tấn | Isuzu 1T4 QKR77FE4 105PS Isuzu 1.4 Tấn | Isuzu 1T4 QKR77FE4 105PS
  • Isuzu 1.4 Tấn | Isuzu 1T4 QKR77FE4 105PS Isuzu 1.4 Tấn | Isuzu 1T4 QKR77FE4 105PS
  • Isuzu 1.4 Tấn | Isuzu 1T4 QKR77FE4 105PS
  • 480.000.000
  • Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000 km Kích thước: Kích thước lọt lòng thùng 3615 x 1760 x 1890 mm Màu sắc: Trắng Thương hiệu: Isuzu Nhật Bản Trọng lượng: Tải trọng cho phép chở 1 tấn Các loại thùng: Thùng kín, Thùng mui bạt, Thùng động lạnh, Thùng bảo ôn
 • Isuzu 1.9 Tấn Thùng Kín | Isuzu QKR77HE4 105 PS Isuzu 1.9 Tấn Thùng Kín | Isuzu QKR77HE4 105 PS
 • Isuzu 1.9 Tấn Thùng Mui Bạt | Isuzu QKR77HE4 105 PS Isuzu 1.9 Tấn Thùng Mui Bạt | Isuzu QKR77HE4 105 PS
 • Isuzu 15 Tấn Ngắn FVM34T | Isuzu 3 Chân
  • Isuzu 15 Tấn Ngắn FVM34T | Isuzu 3 Chân
  • Isuzu 15 Tấn Ngắn FVM34T | Isuzu 3 Chân
  • 1.400.000.000
  • Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000 km Kích thước: Kích thước lọt lòng thùng 7600 x 2360 x 1600/2150 Màu sắc: Trắng Thương hiệu: Isuzu Nhật Bản Trọng lượng: Tải trọng cho phép chở 15.65 tấn Các loại thùng: Thùng kín, Thùng mui bạt, Thùng xe chuyên dụng
 • Isuzu 15 Tấn Siêu Dài FVM34W | Isuzu 3 Chân Isuzu 15 Tấn Siêu Dài FVM34W | Isuzu 3 Chân
  • Isuzu 15 Tấn Siêu Dài FVM34W | Isuzu 3 Chân Isuzu 15 Tấn Siêu Dài FVM34W | Isuzu 3 Chân
  • Isuzu 15 Tấn Siêu Dài FVM34W | Isuzu 3 Chân
  • 1.534.000.000
  • Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000 km Kích thước: Kích thước lọt lòng thùng 9560 x 2360 x 2150 mm Màu sắc: Trắng Thương hiệu: Isuzu Nhật Bản Trọng lượng: 15.3 tấn Các loại thùng: Thùng kín, Thùng mui bạt, Thùng chở xe máy, Thùng chuyên dụng
 • Isuzu 2.4 Tấn Mui Bạt | Isuzu QKR77F 2T5 105PS
  • Isuzu 2.4 Tấn Mui Bạt | Isuzu QKR77F 2T5 105PS
  • Isuzu 2.4 Tấn Mui Bạt | Isuzu QKR77F 2T5 105PS
  • 480.000.000
  • Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000 km Kích thước: Kích thước lọt lòng thùng 3615 x 1760 x 1.385/1890 mm Màu sắc: Trắng Thương hiệu: Isuzu Nhật Bản Trọng lượng: Tải trọng cho phép chở 2.4 tấn
 • Isuzu 2.4 Tấn Thùng Kín | Isuzu QKR77F 2T4 105PS Isuzu 2.4 Tấn Thùng Kín | Isuzu QKR77F 2T4 105PS
  • Isuzu 2.4 Tấn Thùng Kín | Isuzu QKR77F 2T4 105PS Isuzu 2.4 Tấn Thùng Kín | Isuzu QKR77F 2T4 105PS
  • Isuzu 2.4 Tấn Thùng Kín | Isuzu QKR77F 2T4 105PS
  • 480.000.000
  • Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000 km Kích thước: Kích thước lọt lòng thùng 3510 x 1760 x 1890 mm Màu sắc: Trắng Thương hiệu: ISUZU Nhật Bản Trọng lượng: Tải trọng cho phép chở 2.4 tấn
 • Isuzu 2.9 Tấn Mui Bạt | Isuzu QKR77H 2T9 105PS Isuzu 2.9 Tấn Mui Bạt | Isuzu QKR77H 2T9 105PS
  • Isuzu 2.9 Tấn Mui Bạt | Isuzu QKR77H 2T9 105PS Isuzu 2.9 Tấn Mui Bạt | Isuzu QKR77H 2T9 105PS
  • Isuzu 2.9 Tấn Mui Bạt | Isuzu QKR77H 2T9 105PS
  • 530.000.000
  • Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000 km Kích thước: Kích thước lọt lòng thùng 4440 x 1760 x 1.385/1770mm Màu sắc: Trắng Thương hiệu: Isuzu Nhật Bản Trọng lượng: 2.83 tấn
 • Isuzu 2.9 Tấn Thùng Kín | Isuzu QKR77HE4 2T9 105PS Isuzu 2.9 Tấn Thùng Kín | Isuzu QKR77HE4 2T9 105PS
  • Isuzu 2.9 Tấn Thùng Kín | Isuzu QKR77HE4 2T9 105PS Isuzu 2.9 Tấn Thùng Kín | Isuzu QKR77HE4 2T9 105PS
  • Isuzu 2.9 Tấn Thùng Kín | Isuzu QKR77HE4 2T9 105PS
  • 535.000.000
  • Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000 km Kích thước: Kích thước lọt lòng thùng 4400x 1760 x 1770 mm Màu sắc: Trắng Thương hiệu: Isuzu Nhật Bản Trọng lượng: Tải trọng chở hàng 2.75 tấn
 • Isuzu 3.5 Tấn | Isuzu 3T5 NPR85K (Tải Trọng 3.9 Tấn)
 • Isuzu 5 Tấn Ngắn | Isuzu NQR75L 150PS
  • Isuzu 5 Tấn Ngắn | Isuzu NQR75L 150PS
  • Isuzu 5 Tấn Ngắn | Isuzu NQR75L 150PS
  • 760.000.000
  • Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000 km Kích thước: Kích thước lọt lòng thùng 5800 x 2120 x 2050 Màu sắc: Trắng Thương hiệu: Isuzu Nhật Bản Trọng lượng: Tải trọng cho phép chở 5.3 tấn Các loại thùng: Thùng kín, Thùng mui bạt, Thùng tập lái, Thùng xe chuyên dụng
 • Isuzu 5 Tấn Siêu Dài | Isuzu NQR75M 5T5 150PS Isuzu 5 Tấn Siêu Dài | Isuzu NQR75M 5T5 150PS
  • Isuzu 5 Tấn Siêu Dài | Isuzu NQR75M 5T5 150PS Isuzu 5 Tấn Siêu Dài | Isuzu NQR75M 5T5 150PS
  • Isuzu 5 Tấn Siêu Dài | Isuzu NQR75M 5T5 150PS
  • 820.000.000
  • Bảo hành: 3 năm hoặc 100.000 km Kích thước: Kích thước lọt lòng thùng 5800 x 2120 x 2050 Màu sắc: Trắng Thương hiệu: Isuzu Nhật Bản Trọng lượng: Tải trọng cho phép chở 5.3 tấn Các loại thùng: Thùng kín, Thùng mui bạt, Thùng tập lái, Thùng xe chuyên dụng
Close Menu
×

Cart

Đăng kí báo giá